0 نمایش
گروه میاگی

بسترهایی برای رشد

پلتفرم میاگی، مجموعه‌ای از بسترهایی مبتنی بر ایده‌ی “کنش اشتراکی” ا‌ست، برای اهالی حرفه‌ای رشته‌های مختلف و کار و کسب‌های کوچک و متوسط.

اشتراک‌گذاری
برو بالا